Textilplattor för ett tystare kontor

Published on March 22, 2022

Vill du ha ett tystare kontor så kan du addera material till er inredning som ljuddämpar. Tillexempel textilplattor. Leta efter material med en hög NRC (brusreduktionskoefficient). Denna siffra sträcker sig från 0 till 1 och har ett betyg som återspeglar procentandelen ljud som materialet absorberar. Till exempel betyder ett NRC-betyg på .8 att det blockerar 80 % av ljudet. Leta helst efter material med en NRC mellan 0,5 och 0,9.

Gardiner är underskattat och om det är mycket gatuljud så kan du installera dubbla glasrutor. Om kontoret ligger på marknivå eller i en korridor som ekar kan du till och med behöva sätta upp gardiner eller lägga textilplattor som fungerar som ljuddämpare.

Hur man ljuddämpar ett befintligt kontorsutrymme
Du kanske kan byta ut material till mer ljuddämpande alternativ. Du kan till exempel uppgradera gamla dörrar, skåp eller väggavdelare och ersätta dem med material med högre STC-klassificering. STC är en förkortning för “Sound Transmission Class”. Klassificeringar ger dig en referens till hur effektivt material som invändiga skiljeväggar, tak, golv, dörrar, fönster och innerväggar dämpar luftburet ljud. Varje material har olika STC-intervall, och ju högre siffra, desto mer buller kommer det att blockera.

Här är några snabba tips på korrigeringar som du kan göra:
– Lägg tjockare mattor eller textilplattor
– Måla med ljudisolerande färg
– Skaffa stoppade möbler och stora växter för att absorbera buller
– Placera skiljeväggar i öppna ytor för att isolera buller till mindre ytor
– Lägg till ett undertak med takplattor som absorberar buller
– Placera akustikpaneler på väggarna

Ljudisolera väggar
Ibland kan det hjälpa att lägga till ett andra lager gips på innerväggarna. Det kan också hjälpa att spraya ytterligare isolering in i väggarna. Problemet med båda dessa alternativ är den relativt höga kostnaden.Undersök också dina väggar och leta efter eventuella sprickor och hål som låter ljud komma in.

Undvik innertak
Det är mycket vanligt i kontorsbyggnader, även klass-A-fastigheter, att väggarna inte går hela vägen upp till taket utan slutar vid innertaket kant. Denna konstruktionsmetod är mycket billigare att installera än ett färdigt tak, men det skapar fler akustiska problem eftersom dessa takplattor ofta är mycket tunna och inte så bra på att dämpa ljud. Det resulterar i att ljud kommer in i intilliggande rum.